การทางพิเศษฯ แจงเก็บค่ารักษา Easy Pass 25 บาท/เดือน เริ่มปีหน้า

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่า กทพ.จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีบัตร Easy Pass จำนวน 25 บาท ต่อเดือน ในสิ้นเดือนตุลาคม 2565 นี้ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงคือ กทพ.จะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่มีการเคลื่อนไหว-เติมเงินเท่านั้น ไม่ได้เรียกเก็บกับผู้ใช้ Easy Pass ทั่วไป และจะเริ่มเก็บค่ารักษาบัญชีจากผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ภายใน 1 ปี ในเดือนตุลาคม 2566 เนื่องจากการให้บริการบัตร Easy Pass กทพ.ต้องจัดหาตัวอุปกรณ์บัตร OBU และบัตรสมาร์ทการ์ดให้ โดย กทพ.ได้ให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้บริการฟรี เพียงแต่ต้องเติมเงินค่าผ่านทางในบัตร ซึ่ง กทพ.ต้องมีการบริหารจัดการในทุกบัญชี

ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรต้องใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ขอสมัครไว้ และหากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะไม่ใช้บัตร Easy Pass อาทิ ไปทำงานต่างประเทศ หรือเหตุอื่นๆ ก็สามารถติดต่อ กทพ. เพื่อขอยกเลิกการใช้งาน ซึ่งจะได้รับเงินในบัตรคืน

ทั้งนี้ ก่อนจะครบกำหนด 1 ปี กทพ.จะได้ส่ง SMS หรืออีเมล แจ้งให้กับผู้ใช้บริการ Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวได้ทราบล่วงหน้าว่าจะเริ่มเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 25 บาท

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass พ.ศ. 2565 สาระสำคัญระบุว่า

ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติและส่งมอบบัตร Easy Pass พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันบัตรในการสมัครใช้บริการ

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษหรือ หยุดการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี และไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass ส่งผลให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป …

… ข้อ 4 ผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ในอัตราเดือนละ 25 บาท หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือ ในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยหักเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ทุกเดือน

 

ข่าวจาก : workpointtoday

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ