ธ.ก.ส. สาขาร่อนพิบูลย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน14อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร่อนพิบูลย์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565″ประจำจุดลงทะเบียน ธ.ก.ส. สาขาร่อนพิบูลย์

1. กลุ่มที่ 1 จัดจ้างเพื่อช่วยงานสาขา จำนวน 2 อัตรา ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และ Scan เอกสารเข้าระบบ ระยะเวลาจ้าง 45 วัน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

2. กลุ่มที่ 2 จัดจ้างเพื่อช่วยงานในพื้นที่รายตำบล จำนวน 12 อัตรา ทำหน้าที่จัดทำเอกสารของ ผู้ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่ หน่วยรับลงทะเบียน ระยะเวลาจ้าง 45 วัน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติของลูกจ้าง
– เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
– ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาไม่ต่ำ กว่า ปวช.
– ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถ เดินทางได้สะดวก
– เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน และการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
– สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
– สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
– มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
– เป็นบุคคลที่สาขา พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถยนต์ ต้องสามารถขับขี่ได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง

อัตราค่าจ้าง
– ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท
– ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท
– ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,400 บาท

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาร่อนพิบูลย์ บัดนี้-29ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ