สำนักระบาดวิทยา จ.นนทุบรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา (บัดนี้ – 7 มี.ค. 57)

สำนักระบาดวิทยา จ.นนทุบรี
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24- 7 มี.ค. 57

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักระบาดวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานระบาดวิทยา อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทุบรี

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.ddc.moph.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: