ธ.ก.ส. สาขายางสีสุราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี16อัตรา

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขายางสีสุราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 16 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 45 วัน

– เพศ ชาย/หญิง
– มีสัญชาติไทย
– บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิ การศึกษา
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวส.
– เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา และสามารถเดินทางได้สะดวก
– สามารถช่วยงานในพื้นที่ตำบล ยางสีสุราช ดงเมือง แวงดง บ้าน สร้างแซง นาภู และหนองบัวสันตุ และทำหน้าที่จัดทำเอกสารของผู้ลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่หน่วยลงทะเบียน

อัตราเงินเดือน
– วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 11,500 บาท (หนึ่ง หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขายางสีสุราช กลุ่มงานกลยุทธ์ ช่องหมายเลข 6 เลขที่ 176 หมู่ที่ 10 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 22-25 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ