รพ.มงกุฎวัฒนะ ส่งคืนสิทธิผู้ป่วยบัตรทอง-ประกันสังคม อ้างลดภาระ

5 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความประกาศส่งคืนสิทธิผู้ป่วยบัตรทอง ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 70,000 คน สิทธิ ประกันสังคม 60,000 คน และลดจำนวนรับการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากหน่วยต่างๆ 150,000 คน โดย ระบุว่า

เนื่องจากผู้ใช้บริการ รพ.มงกุฎวัฒนะมีจำนวนมากจนเกิดความแออัด ถึงแม้ รพ.มงกุฎวัฒนะจะมีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่อีกมากกว่า 30,000 ตารางเมตร แต่จะเปิดให้บริการได้ในปลายปี พ.ศ.2566 ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะจะลดความแออัดของผู้ใช้บริการดังนี้

1] รพ.มงกุฎวัฒนะจะส่งคืนผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นทะเบียนปฐมภูมิกับ รพ.มงกุฎวัฒนะทั้งหมด โดยจะส่งคืนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) จำนวน 70,000 คน

2] รพ.มงกุฎวัฒนะจะลดจำนวนรับการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากหน่วยต่างๆของ สปสช ลงกึ่งหนึ่ง จาก 300,000 คนคงเหลือ 150,000 คน

3] รพ.มงกุฎวัฒนะจะลดจำนวนผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมลงกึ่งหนึ่งจาก 120,000 คน คงเหลือ 60,000 คน

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ปัญหาความแออัดใน รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็นภาระแก่ รพ.มงกุฎวัฒนะเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และประกันสังคม ติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) และสำนักงานประกันสังคม(สปส) เพื่อขอย้าย รพ.ได้ตั้งแต่บัดนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ