การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 100อัตรา

 

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 100 อัตรา (บรรจุและแต่งตั้ง 96 อัตรา, สำรอง 4 อัตรา) วุฒิ ปวส./ป.ตรี ตำแหน่งวิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, สถาปนิก, นักบริหารงานทั่วไป(นิเทศศาสตร์), นักบริหารงานทั่วไป(นิติศาสตร์), นักบัญชี, นักประชาสัมพันธ์, ช่างโยธา, ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องกล, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานพัสดุ

– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 15 อัตรา
– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 21 อัตรา
– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 14 อัตรา
– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 15 อัตรา
– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 16 อัตรา
– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 3 อัตรา
– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 จำนวน 2 อัตรา
– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 จำนวน 5 อัตรา
– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9
– สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ. โดยลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างเป็นพนักงาน พ.ศ. 2522 (นับถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็น วันปิดรับสมัคร)
– กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน
– พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

** ปริญญาทางสังคมศาสตร์ หมายถึง ปริญญาที่มีการศึกษาหนักไปในทางสังคมศาสตร์ เช่น การศึกษา หรือคุรุศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มนุษยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี อักษรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (สาขาทั่วไป) วารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน การธนาคาร บริหารธุรกิจ จิตวิทยา บรรณารักษ์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ และพัฒนาชุมชน **

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 12-25ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://pwa.jobthaigov.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: