กรมการแพทย์ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ113อัตรา 20-24มิ.ย.65

 

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ป.ตรี

(1) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
(2) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา
(3) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา
(4) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาธิวิทยา) 1 อัตรา
(5) นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
(6) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง)
(7) เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2 อัตรา
(8) เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา
(9) เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 1 อัตรา
(10) เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) 1 อัตรา
(11) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 21 อัตรา
(12) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 19 อัตรา
(13) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 3 อัตรา
(14) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 11 อัตรา
(15) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 7 อัตรา
(16) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 3 อัตรา
(17) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 9 อัตรา
(18) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) 2 อัตรา
(19) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 7 อัตรา
(20) พยาบาสวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง) 1 อัตรา
(21) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง) 1 อัตรา
(22) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) 3 อัตรา
(23) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
(24) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา
(25) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) 2 อัตรา
(26) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 1 อัตรา
(27) นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 1 อัตรา
(28) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 1 อัตรา
(29) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 อัตรา
(30) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 2 อัตรา
(31) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 2 อัตรา
(32) เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (คุ้มเกล้า) 1 อัตรา
(33) เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) 1 อัตรา
(34) เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 20-24มิ.ย.65 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ