สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 2 อัตรา
2. สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาชาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพมหานคร 2 อัตรา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
2. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. สามารถใช้เปรแกรมสำเร็จรูป (Word, Excel, Power Point)
4. สามารถไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่อยู่ต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไข

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ http://oae.thaijobjob.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: