สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครช่างภาพ บัดนี้-11ก.พ.65

 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครงาน จ้างเหมาเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง ช่างภาพ 2 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง พนักงานสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ ดังนี้
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและตัดต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอ
– มีความสามารถในการนำเสนอภาพถ่ายหรือวีดีโอผ่านสื่อสมัยใหม่
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมตัดต่อ อาทิ Adobe Premiere Pro, Edius, IMovie และโปรแกรมตกแต่งภาพ อาทิ Adobe Photoshop, Adobe Lightroom และโปรแกรมกราฟฟิก

– ทำงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้
– สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ – 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ทดสอบความสามารถและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
สมัครได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 02 281 5955 ต่อ 233 หรือ 02 629 9045

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: