สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุ44อัตรา บัดนี้-1ก.พ.65

 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 • 1. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท
 • 2. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สุขศึกษา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท
 • 3. นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท
 • 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท
  5. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา  วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท
 • 6. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. อัตราค่าจ้าง 10,200 บาท
 • 7. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
 • 8. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
 • 9. พนักงานรับโทรศัพท์กลาง 1 อัตรา วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าจ้าง 7,590 – 8,300 บาท
 • 10. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 -8,300 บาท
  วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 อัตรา
 • 11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 14 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท
 • 12. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท

สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 024422500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: