กองบัญชาการช่วยรบที่2 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ 6อัตรา

 

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อัตราสิบเอก)

 • เสมียน (ชกท.710) 2 อัตรา
 • นายสิบคลัง (ชกท.551) 1 อัตรา
 • พลขับรถ (ชกท.640) 2 อัตรา
 • พนักงานวิทยุ (ชกท.o50) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

กลุ่มเสมียน ได้แก่ตำแหน่ง เสมียน, นายสินคลัง และพนักงานวิทยุ

 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถพิมพ์เอกสารตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2563 และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ตำแหน่ง พลขับรถ

 • มีอายุตั้งแต่ 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
 • ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าที่ กำหนดไว้นั้น มาเรียกร้องสิทธิในการบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-4ก.พ.65 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 15.30 น.) ณ หอประชุม พันตรีเจริญ จ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หากหอประชุมฯ มีการใช้งาน ให้มาสมัคร ณ กองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: