การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน เงินเดือน 18,900 ขึ้นไป สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2565

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
สําเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว

โดยได้รับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือน 18900 บาท หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านพัฒนาโปรแกรมหรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับ การพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 5 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 22580 บาท
ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละ หน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง

การสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ