สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 10 อัตรา

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานจ้างบริการ 10 อัตรา

รับสมัครผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน GDP 7 คน ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี หรือ อาหาร)

หน้าที่ในงานที่ต้องรับผิดชอบ
– รับคำขอตรวจประเมินGDP
– รวบรวมเอกสารสำหรับการตรวจประเมิน GDP เสนอผู้ตรวจประเมิน GDP พิจารณา
– รับคำขอการออกหนังสือรับรองการตรวจประเมิน GDP
– พิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคำขอตรวจประเมิน GDP
เงินเดือน 15,000 บาท และ Incentive ชิ้นงานละ 3,500 บาท

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3. หลักฐานการศึกษา ได้แก่
– สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) จำนวน 2 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. หลักฐานยื่นที่แสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)

หากสนใจสามารถติดต่อหรือส่งหลักฐานการสมัครมาที่
คุณกาญจนาภรณ์ ([email protected])
คุณภัทรานิษฐ์ ([email protected])
ที่อยู่ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 217 (โทร 02-590-7325)

ประกาศฉบับที่ 2
รับสมัคร ลูกจ้างธุรการงานตรวจประเมิน GDP  3 คน กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา ปฏิบัติงานกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา
เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี คุณวุฒิ ปริญญาตรี
รมีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Microsoft ofice (Word, Excel, Powerpoint ได้)
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
เงินเดือน 13,000 บาท

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) จำนวน 2 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. หลักฐานยื่นที่แสดงประสบการณ์ (ถ้ามี)

สมัครที่ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 217 (โทร 0-2590-7325) หากสนใจโปรดส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ