กองการสังคม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด

 

กองการสังคม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 2-15 ธันวาคม 2564

กองการสังคม ที่ 23/2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ) วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้างสำหรับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน
– อัตราค่าจ้างสำหรับวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ในระดับดี ทั้งนี้ ความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูล ตัดต่อวีดิโอ หรือการจัดทำ Infographics จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
– มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและความมั่นคง รวมทั้งมีความสนใจในประเด็นการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดทั้งใน ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
มีทักษะในการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและระบบราชการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2564
ผู้สนใจสามารถเรียกดูใบสมัครได้ที่ www.mfa.go.th (หน้าภาษาไทย ประกาศกระทรวงฯ)
ผู้สนใจยื่นใบสมัครตามเอกสารแนบ พร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [email protected] ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และให้นำใบสมัคร ตัวจริงพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 4 มายืนในวันสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088 582 0081 (ปัณณธร ชัยประเสริฐ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: