กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ปวช./ม.3/ม.6

 

กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย)
(อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
– รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย)

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา (ชาย)
(อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
– รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย)

3. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
(อัตราค่าตอบแทน รายเดือนๆ ละ 11,250 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
(อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความ ควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
(อัตราค่าตอบแทน รายเดือน ๆ ละ 11,280 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ใน ความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

– รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – 15.30 นาฬิกา) ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ