แขวงทางหลวงชนบทน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง

 

แขวงทางหลวงชนบทน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคม 2564

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างเครื่องกล, นายช่างไฟฟ้า และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

1. ตำแหน่ง นายช่างโยธา วุฒิ ปวส.สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล วุฒิ ปวส. สาขา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน

4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา วุฒิ ปวช. สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และเป็นผู้มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 2 กรณีไม่มีวุฒิ ตามข้อ 1 ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทน่าน เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทร.0-54 71 6177 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ