สิ้น “ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์” ราชบัณฑิตสาขาวรรณกรรม ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

สิ้น “ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์” ราชบัณฑิต สาขาวรรณกรรมร้อยแก้ว ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

(12 ก.ย.64) สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต นักวิชาการวรรณกรรม ผู้ทรงเกียรติคุณของแผ่นดิน ท่านจากไปอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 22.28 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช”

ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ หรือชื่อเดิม นางสาวรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มีประวัติด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี อบ.35 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส, ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านประวัติการทำงาน อาชีพข้าราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ข้าราชการเกษียณอายุ, ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม, กรรมการด้านวิชาการของราชบัณฑิตยสภา สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน

เกียรติประวัติสำคัญ ได้แก่

  • ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม  พ.ศ. 2558
  • ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2558
  • อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555
  • เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวรรณคดีไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  พ.ศ. 2554
  • อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ. 2553
  • ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2553
  • ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2552
  • ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2541

โดยเมื่อเดือนกันยายน 2563 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง ราชบัณฑิต โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ ศาสตราจารย์ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมร้อยแก้ว สำนักศิลปกรรม

ข่าวจาก : sanook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: