สำนักงานเขตดอนเมือง รับสมัครครูภาษาจีน-อังกฤษ22อัตรา บัดนี้-10ก.ย.64

 

สำนักงานเขตดอนเมือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

 • ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
 • ตำแหน่งภาษาจีน 2 อัตรา

1.2 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)

 • ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
 • ตำแหน่งภาษาจีน 2 อัตรา

1.3 โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา

 • ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
 • ตำแหน่งภาษาจีน 1 อัตรา

1.4 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

 • ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
 • ตำแหน่งภาษาจีน 1 อัตรา

1.5 โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)

 • ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
 • ตำแหน่งภาษาจีน 1 อัตรา

1.6 โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุดเกษมสงเคราะห์)

 • ตำแหน่งภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
 • ตำแหน่งภาษาจีน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน ชั่วโมงละไม่เกิน 600 บาท สอนวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมง

2. คุณสมบัติทั่วไป

 • 2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่รับสมัคร
 • 2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • 2.3 สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพติด
 • 2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • 2.5 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 บุคคลภายนอกที่เป็นชาวต่างชาติ

 • 3.1.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเป็นอย่างดี
 • 3.1.2 สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับสมัคร (เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ วีซ่าและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต)

3.2 บุคคลภายนอกที่เป็นคนไทย

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเป็นอย่างดี

3.3 คุณสมบัติผู้สมัครครูสอนภาษาจีน

 • 3.3.1 จบการศึกษาเอกภาษาจีน
 • 3.3.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • 3.3.3 มีประสบการณ์สอนภาษาจีน

ผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และครูสอนภาษาจีนทุกรายจัดทำคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที ส่งผ่านทางอีเมล [email protected] โดยส่งคลิปวิดีโอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น. (หากพ้นกำหนดส่งถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกสละสิทธิ์ และคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาคะแนนในทุกกรณี)

กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2564 โดยส่ง เอกสารและหลักฐานผ่านทางอีเมล์ [email protected]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ