รัฐสภาเห็นชอบให้มีส.ส.เขต400คน ปาตี้ลิสต์100คน บัตรเลือกตั้ง2ใบ

รัฐสภา เห็นชอบให้มีส.ส.เขต 400 คน ปาตี้ลิสต์ 100 คน บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

จากนั้นนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานกมธ.ฯชี้แจงว่า ยืนยันว่ากมธ.ฯ ได้ดำเนินการตามรัฐธรมนูญและข้อบังคับทุกประการ เราหวังว่าถ้ารัฐธรรมนญฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะถอดสลักทางการเมืองและเป็นไปตามเป้าหมาย และคิดว่าระบบการเลือกตั้งที่เสนอเป็นระบบที่ดีไม่สลับซับซ้อน ไม่นำไปสู่ ส.ส.ปัดเศษ​ บัตรเขย่ง จนนำไปสู่รัฐบาลที่ไม่เข้มแข็ง เราจะทำอย่างไรให้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวมาเป็นบัตรสองใบเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเป็นการตอบโจทย์ที่ชัดเจน ที่ส่งเสริมเสรีภาพในการเลือกผู้แทนฯ ของประชาชน ที่เลือกได้ทั้งคนและพรรคและการเลือก คน 400 เขตไม่ได้สะท้อนว่าสนองตอบต่อผลประโยชน์หรือความเป็นอยู่ของประชาชน แต่ขณะนี้สังคมในชนบทเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนสามารถเลือกผู้แทนฯมามีบทบาททำงานในระดับชาติได้สูงขึ้น ขณะเดียวกันก็เปิดกว้าง สามารถเลือกชนเผ่า กลุ่มหลากหลายทางเพศ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เข้ามาเป็นระบบบัญชีรายชื่อได้ ถ้าการเมืองตอบโจทย์เช่นนี้ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไปถอดสลักทางการเมืองว่าสมาชิกรัฐสภายอมรับความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป


ด้านนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกมธ.เสียงข้างมาก ชี้แจงว่า สำหรับระบบเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อกับส.ส.แบบเขต เราคำนึงตลอดว่าแม้จะ 100 คนต่อ 400 คน หรือที่มาต่างกัน เราคำนึงว่าเป็นส.ส.ที่มีศักดิ์ศรีเท่ากัน ไม่มีส.ส.ซีกใดที่มีศักดิ์ศรีเหนือกว่ากัน ทั้งนี้เราเป็นระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ซึ่งการเลือกตัวแทนที่ดีที่สุดต้องเป็นการทั่วไป โดยเสมอภาค เสรี ตรงและลับ ดังนั้น การที่เขาจะให้เรามาเป็นตัวแทน เขาต้องมอบอำนาจจากเขาให้เราอย่างตรงโดยเป็นการลับและทั่วไป

จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมากในการแก้ไข มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 83 ด้วยคะแนนเห็นด้วย 476 เสียง ไม่เห็นด้วย 70 เสียง งดออกเสียง 91 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ทั้งนี้การพิจารณามาตราดังกล่าวเกือบ 5 ชั่วโมง

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ