กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครนักร้องและนักแสดง บัดนี้-18 มิ.ย.64

 

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2564

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ตำแหน่ง นักร้อง และนักแสดง จำนวน 7 อัตรา

3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
3.1 ตำแหน่ง นักแสดง (ชาย/หญิง)
3.1.1 เป็นโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่ทางราชการกำหนด จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้)
3.1.3 มีความสามารถในการแสดง (รำ, เต้น, พิธีกร)
3.1.4 มีความสามารถในการร้องเพลง (สากล, ไทยสากล, ไทยลูกทุ่ง)
3.1.5 มีความสามารถด้านดนตรี (เครื่องดีด, เครื่องสี, เครื่องตี, เครื่องเป่า ฯลฯ)
3.1.6 มีความสามารถด้านดนตรี (ประเภทคีย์บอร์ด) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.1.7 สามารถอยู่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

3.2 ตำแหน่ง นักร้อง (หญิง)
3.2.1 เป็นโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่ทางราชการกำหนด จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้)
3.2.3 มีความสามารถในการร้องเพลง (สากล, ไทยสากล, ไทยลูกทุ่ง)
3.2.4 มีความสามารถด้านดนตรี (เครื่องดีด, เครื่องสี, เครื่องตี, เครื่องเป่า ฯลฯ)
3.2.5 สามารถอยู่ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้ และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือได้

การรับสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา https://psyop.rta.mi.th/ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ