กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (2 – 10 ม.ค.57)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 ม.ค.57

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

1.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน) 1 อัตรา
เพศหญิง
วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3.เจ้าหน้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์
1.เป็นผู้เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ
2.เป็นผู้ซึ่งเกิดในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส หรือ
3.เป็นผู้เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ
4.เป็นผู้เคยทำงานหรืออยู่ในระหว่างทำงานในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคลที่ผู้นั้นเคยทำงาน หรือทำงานอยู่ด้วย หรือ
5.เป็นผู้เคยศึกษาหรืออยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาตามข้อ 3 และเคยทำงานหรืออยู่ในระหว่างการทำงานในจังหวัดตามข้อ 4 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก ในระดับนั้นๆ

ปฏิบัติงานที่ จังหวัดนราธิวาส

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการ 229 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
สอบถามรายละเอียดโทร 0 7353 2049

ค่าสอบสอบ ไม่มี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันสอบคัดเลือก ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: