ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา (บัดนี้ – 3 ม.ค.57)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ม.ค.57

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
วุฒิ ปวส.ทางด้านก่อสร้าง

2.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. ทางด้านไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน

3.นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

4.นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

5.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

6.วิศวกร 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วศบ. หรือ คอบ.(เครื่องกล)

7.วิศวกร 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี  ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม-โยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาโยธา

8.พยาบาล 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางด้านพยาบาลศาสตร์

9.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน บริหารการจัดการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.นักบรรณสารสนเทศ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ด้านบรรณารักษศาสตร์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

11.นักพัฒนาการเรียนรู้ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การศึกษา

12.นักโสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา

13.นักบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางด้านศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในการทำงานในสถาบันอุดมศึกษามาไม่น้อยกว่า 1 ปี

14.นักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

15.นักบริหารการศึกษา 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

16.นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

17.นักบรรณสารสนเทศ 3 อัตรา
ป.โท  (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

18.นักบริการการศึกษา 1 อัตรา
ป.โท  (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

19.นักพัฒนาการเรียนรู้ 1 อัตรา
ป.โท  (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

20.นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  1 อัตรา
ป.โท  (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

21.นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
ป.โท  (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

22.นักฝึกอบรมและการศึกษา 1 อัตรา
ป.โท  (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

23.นักโสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง www.kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน”

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: