การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบรรจุพยาบาล 7-28เม.ย.64

 

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตําแหน่งพยาบาล 4 สังกัดงานบริการทางการแพทย์ กองบริการกลาง

  • คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุ
  • ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น)
    สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สาขาการพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
  • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถเป็นผู้นำและริเริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาพแกะป้องกันโรคได้
  • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (เอกสารรับรองหรือมีใบวุฒิบัตรการอบรม) จะได้รับการพิจารนาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7-28 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: