การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี TOEIC550 บัดนี้-28ม.ค.64

 

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน *ทุกตำแหน่งต้องมีผลคะแนน TOEIC 500 หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

1. วิศวกร จำนวน 12 อัตรา ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกลบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังโม่ใต้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่น ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใด้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงาน

  • 1.1 วิศวกร (โยธา) จำนวน 6 อัตรา ปริญญาวิศวกรริมคาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
  • 1.2 วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  https://mwa.thaijobjob.com 15 – 28 มกราคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: