กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (16 – 20 ธ.ค.56)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ธ.ค.56

กรมปศุสัตว์ สมัครงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 50 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th

ดาวโหลดใบสมัคร / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: