“ธรรมนัส” ยันแก้กฎ ส.ป.ก. ไม่เอื้อนายทุน ย้ำป้องกันทุจริต ลดความไม่เท่าเทียม

‘ธรรมนัส’ ยันแก้กฎ ส.ป.ก. ไม่เอื้อนายทุน ย้ำป้องกันทุจริต ไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจตีความตามอำเภอใจ ลดความไม่เท่าเทียม

จากกรณีมีประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)ใหม่ 2 ฉบับ คือ ในวันที่ 28 ต.ค.2563 และฉบับวันที่ 30 ต.ค.2563 ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้เซ็นประกาศ สร้างความกังวลกับหลายฝ่าย ว่า การแก้ไขประกาศ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุน เพราะประกาศใหม่ระบุให้ดำเนินกิจการต่างๆ จำนวนมาก อาทิ โรงงาน โรงน้ำแข็ง ปั๊มน้ำมัน ร้านจำหน่ายของชำ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ร้านจำหน่ายยา หอพัก คลินิก สถานพยาบาล ทันตกรรม ร้านจำหน่ายยา/เวชภัณฑ์ เป็นต้น

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ยืนยันการแก้ระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ไม่เอื้อนายทุน เป็นการปรับปรุงประกาศครั้งนี้เพื่อลดดุลพินิจและคอร์รัปชั่น การเข้ามากำกับดูแล ส.ป.ก.เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจน ถือเป็นการกำหนดกิจการที่สามารถดำเนินการได้ เจ้าพนักงานปฏิบัติได้ง่าย ลดการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ หากตีความตามกฎหมายฉบับเก่าต้องใช้ดุลพินิจ ทำให้แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด ตีความแตกต่างกันไปไม่มีมาตรฐาน มีการทุจริต จ่ายใต้โต๊ะ เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจการที่ต้องการผ่านการอนุมัติ ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) เป็นผู้ใช้ดุลพินิจ

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า สำนักงาน ส.ป.ก.เห็นว่าสังคมพัฒนาและเติบโต เพราะจากปี 2518 มีชุมชนเพียง 4,000-5,000 ชุมชน แต่การเติบโตของชุมชนเมือง กระทั่งปี 2563 มีชุมชนเพิ่มเป็น 10,000 ชุมชน ดังนั้น ภายใต้ประกาศ คปก.ใหม่ เมื่อมีการระบุชัดเจนว่ากิจการที่สามารถตั้งในพื้นที่ ส.ป.ก.ได้ ต้องเป็นกิจการที่ชุมชนที่พัฒนาต้องมีระบุชัดๆ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเพราะเป็นการรู้กันอยู่แล้ว การทำการสิ่งใดที่มีการใช้ดุลพินิจ สิ่งที่ตามมาคือการเรียกร้องผลประโยชน์ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ ประกาศใหม่ 2 ฉบับนี้ยังดึงอำนาจการพิจารณา หรือตัดสินคัดเลือกว่ากิจการใดบ้างที่สามารถดำเนินการได้ในที่ส.ป.ก. เดิมเป็นอำนาจ คปจ.ที่มีผู้ว่าราชการจัดหวัดเป็นประธาน ที่มีการตีความการใช้ประโยชน์บนที่ดินส.ป.ก.ออกไปแตกต่างกัน เรียกได้ว่า 72 จังหวัด 72 มาตรฐานกลับเข้ามารวมศูนย์ไว้ที่ คปก. เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาและลดความไม่เท่าเทียมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ