บริษัทท่าอากาศยานไทยแจ้งประชาชนรับสิทธิ์ค่าชดเชย “เสียงดัง” สุวรรณภูมิ

บริษัทท่าอากาศยานไทยแจ้งประชาชนรับสิทธิ์ค่าชดเชย ‘เสียงดัง’ สุวรรณภูมิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ขอให้เจ้าของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากโครงการก่อสร้างทางวิ่ง(รันเวย์) เส้นที่ 1 และ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ในเขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ และ อ.บางพลี และ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ตรวจสอบเลขที่อาคารที่ได้รับสิทธิ์การชดเชยผลกระทบด้านเสียง

สามารถตรวจสอบเลขที่อาคารเพื่อรับการชดเชยผลกระทบฯ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11kK6LZxCdeML-bBfnb7DJdsQfTZDbYVw หรือติดต่อศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 0 2132 9088-9

ทอท. มุ่งรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบสนามบิน โดยได้บริหารจัดการผลกระทบด้านเสียงตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเฝ้าระวังผลกระทบทางเสียง โดยการติดตั้งสถานีตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร และแบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบระดับเสียงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีโครงการตรวจสุขภาพหูและสมรรถภาพการได้ยินด้วย

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ