ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ส.ส.

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้งกก.จริยธรรมสภาผู้แทนฯ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 1.ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานคณะกรรมการ 2.ผูู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกรรมการ 3.ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรกรรมการ 4.ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรกรรมการพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล 5.ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองกรรมการฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 6.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการ 7.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กรรมการ 8. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ กรรมการ 9. นายนิกร จํานงกรรมการ 10. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ กรรมการ 11. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการ 12 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการ 13 นายณัฐวุฒิ บัวประทุม กรรมการ 14 นางบุญรื่น ศรีธเรศ กรรมการ 15. นายวิรัตน์ วรศสิริน

ข่าวจาก มติชนออนไลน์, ราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: