สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 300 อัตรา (2- 24 ธ.ค.56)

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 300 อัตรา
สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2- 24 ธ.ค.56

สำนักงานอัยการสูงสุด นิติกร

เตรียมความพร้อม ด้วยคู่มือเตรียมสอบข้าราชการสำนักอัยการสูงสุด ประจำปี 2557ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  คลิกเลย

1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 200 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เตรียมความพร้อม ด้วยคู่มือเตรียมสอบข้าราชการสำนักอัยการสูงสุด ประจำปี 2557ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  คลิกเลย

  • ไม่ผ่าน ก.พ. ภาค ก สมัครได้แต่ต้องสอบ ภาค ก. ที่จัดสอบโดย สำนักงานอัยการสูงสุด 
  • ผ่าน ก.พ  ภาค ก แล้ว ไม่ต้องสอบ ภาค ก. ที่จัดสอบโดย สำนักงานอัยการสูงสุด รอสอบ ภาค.ข ได้เลย
  • หากผ่านภาค ก. ของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ไม่สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการอื่นๆได้

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://www.ago.go.th/ หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ”

ค่าสมัครสอบ

  • กรณี ผ่าน ก.พ. ภาค ก แล้ว 230 บาท
  • กรณี ไม่ผ่าน ก.พ. ภาค ก 330 บาท

ชำระเงินได้ทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ http://www.ago.go.th/ หรือ http://www.ogad.ago.go.th/hrm

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน / ดูลักษณะงานที่ปฎิบัติที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: