“บิ๊กตู่” จ่อทูลเกล้าฯโผทหาร ไฟเขียวรายชื่อ ผบ.ใหม่ยกแผง ทุกเหล่าทัพ

‘บิ๊กตู่’ ทูลเกล้าโผทหาร สัปดาห์หน้า ‘บิ๊กบี้’ ขึ้น ผบ.ทบ. ‘บิ๊กแก้ว’ นั่ง ผบ.ทสส. ‘บิ๊กเล็ก’ ข้ามห้วย เลขาฯสมช.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เรียกประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารประจำปี ประกอบด้วย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี 2563 โดย พล.อ.ประยุทธ์ใช้เวลาในการประชุม 1 ชั่วโมง และเห็นชอบตามที่ ผบ.เหล่าทัพ ได้เสนอชื่อ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ คนใหม่โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

ในส่วนของกองทัพไทย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ (ตท.21) เสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นรอง ผบ.ทสส. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน (ตท.20) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล (ตท.21) ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) เป็นเสนาธิการทหาร พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม (ตท.22) รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.)

กองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เตรียมทหารรุ่น 22 (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็น ผบ.ทบ. พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ (ตท.19) เสนาธิการทหารบก เป็นรอง ผบ.ทบ. พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ (ตท.20) แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี (ตท.22) แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ (ตท.20) รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก ส่วน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ (ตท.20) รอง ผบ.ทบ. ไปเป็น เลขาธิการ สมช. ในส่วนของกองทัพภาค ประกอบไปด้วย พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ (ตท.23) แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง (คท.23) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.ปรีชา จึงมั่นคง (ตท.2) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย (ตท.21) แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ (ตท.22) รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพภาคที่ 4

กองทัพเรือ พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ (ตท.19) รอง ผบ.ทร. ขึ้นเป็น ผบ.ทร. พล.ร.ท.ภราดร พวงแก้ว (ตท.21) รองเสธ ทร. ขึ้นเป็น เสธ ทร. กองทัพอากาศ พล.อ.อ.ธรินทร์ ปุณศรี (ตท.20) ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเสธ (ตท.23) ทอ. เป็น เสธ ทอ. สำหรับขั้นตอนต่อไป กรมเสมียนตรา จำเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ก่อนจะส่งกลับไปให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯภายในสัปดาห์หน้า

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: