ทบ.เดินหน้าจัดสอบเตรียมทหาร ปรับแนวทาง “กระจายสนามสอบในตจว.”

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันที่มี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ. )เป็นประธานว่า ผบ.ทบ. ได้ย้ำถึงการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการ แต่ขอปรับวิธีการโดยอาจแยกสถานที่สอบกระจายตามภูมิภาคกองทัพภาค โดยให้แต่ละกองทัพภาคประสานแผนกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ(รร.จปร. )โดยการจัดสอบนั้น ใน 1 ห้องสอบไม่ควรมีผู้เข้าสอบเกิน 20-30 คน

รวมถึงให้แต่ละหน่วยเตรียมสำรวจบุคลากรที่มีต้นกำเนิดการรับราชการทหารมาจากเหล่าแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล และนายสิบเสนารักษ์ ที่ปัจจุบันอาจไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานทางการแพทย์ หรือสายงานเสนารักษ์ แล้ว แต่ไปบรรจุปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆของกองทัพบก เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล เพราะในอนาคตหากมีกรณีจำเป็นฉุกเฉิน จะสามารถเรียกตัวเข้ามาช่วยเหลือกันได้

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ