กรมศุลกากร รับสมัครพนักงาน ปวส/ป.ตรี 17-26ก.พ.63

 

กรมศุลกากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรมหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: