ที่ทำการปกครองมุกดาหาร รับสมัครบรรจุ วุฒิ ม.6 11-17ก.พ.63

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6
  2. เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา วุฒิ ม.6

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

วิธีการเลือกสรร : 

ความรู้ความสามารถ  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

ทักษะ : มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows /Microsoft Word/Microsoft Excel/Microsoft PowerPoint)

เกณฑ์การประเมิน : ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ทั้ง 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สมัครด้วยตนเอง 11-17 ก.พ.63 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานปกครอง สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โทร. 0-4261-1817((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: