สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. ป.ตรี/ป.โท48อัตรา บรรจุหลายจังหวัด 14-27ก.พ.63

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับร าชการเป็นข้าร าชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 48 อัตรา ** ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็สามารถสมัครได้

1. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย 10 อัตรา (ตาก บุรีรัมย์ สระแก้ว ระนอง ปัตตานี ยโสธร สมุทรสาคร ตราด สงขลา น่าน)

2. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ 3 อัตรา (มุกดาหาร ยะลา ตราด)

3. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกวิจัย สถิติ การวัดและประเมินผล 2 อัตรา (ยะลา นราธิวาส)

4. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกบัญชี 1 อัตรา (แม่ฮ่องสอน)

5. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกการตลาด 1 อัตรา (ปัตตานี)

6. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกการท่องเที่ยว การโรงแรม 6 อัตรา (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล พังงา ตราด)

7. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกโสจิสติกส์ วิศวกรรมขนถ่าย 2 อัตรา (มุกดาหาร สมุทรสาคร)

8. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกนิเทศศาสตร์ 1 อัตรา (แม่ฮ่องสอน)

9. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (นราธิวาส)

10. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทย 1 อัตรา (ตาก ปัตตานี)

11. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 อัตรา (สระแก้ว ปัตตานี สมุทรสาคร พังงา สงขลา)

12. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหาร 1 อัตรา (ตราด)

13. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา (ปัตตานี ตราด)

14. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาการเกษตร 5 อัตรา (แม่ฮ่องสอน)

15. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา (ยะลา)

16. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 3 อัตรา (ตาก พังงา สงขลา)

17. คุณวุฒิปริญญาโททาง หรือสาขาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม 1 อัตรา (ตราด)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/กรอกประวัติสมัครทางเว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com/ 14-27ก.พ.63 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2280-0091 ต่อ 4040

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: