BEM รับสมัครช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. บัดนี้เป็นต้นไป

BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงรับสมัครช่างเทคนิค แผนกบริหารอาคาร

  • เพศชาย อายุ25-25ปี
  • วุฒิ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, สาขาไฟฟ้าในอาคาร ต้องมีหนังสือรับรองฯ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ปฏิบัติงานเป็นกะได้

ลงทะเบียนผ่าน QRcode หรือกรอกประวัติล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.bemplc.co.th แล้วปริ๊นท์เอกสาร ยื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ BEM จันทร์-พฤหัส เวลา 8.00-13.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2354-2000 ต่อ 183102-6

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ