ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิด “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” รพ.จุฬาลงกรณ์

เมื่อเวลา 15.33 น. วันที่ 27 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จฯ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อม นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะกรรมการสภากาชาดไทย

 

 

จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” จากนั้นเสด็จฯ ออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้า

ต่อจากนั้น ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้นนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การนี้ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนฯ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ และผู้บริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารฯ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 15 ราย พระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี เข้าภายในอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ธ คู่ฟ้า ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” บริเวณชั้น 1 ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จฯ ไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น 29 เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังห้องฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น 29 ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย, ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้ให้การสนับสนุน ฯ จำนวน 4 ชุด เสด็จออกจากห้องฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น 29 ไปยังชั้น 1 และเสด็จกลับ การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสด็จ ณ รถยนต์พระที่นั่ง

ทั้งนี้ ภายในงาน มีคณะบุคคลสำคัญ เฝ้าฯรับเสด็จ จำนวนมาก อาทิ คณะองคมนตรี นำโดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ,นายเกษม วัฒนชัย ,นายพลากร สุวรรณรัฐ, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข โดยตลอดเส้นทางถนนราชดำริ หน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรงข้ามกับสวนลุมพินี ประชาชนต่างแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ปักหลักตรงทางเท้า เฝ้าฯรับเสด็จ

สำหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เป็นอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รวบรวมบริการทางการแพทย์อย่างครบครันและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด ครบวงจรที่สุดในไทยและอาเซียน เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมขนาด 29 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 224,752.25 ตารางเมตร หอผู้ป่วยในอาคารนี้ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 1,369 เตียง ห้องผ่าตัดรวม 62 ห้อง ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์ถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและบรมราชาภิเษกปีที่ 66 อีกทั้งในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 70 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเป็นปีที่ 60 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ซึ่งมีความหมายว่า “อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์” โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา

ข่าวจาก มติชนออนไลน์, ไทยรัฐทีวี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ