กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครจนท.ผลิตคอนเทนท์ วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์1ปี สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้-10ก.ค.62

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนท์ (Sub-editor) เงินเดือน 20,000-25,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 1 ส.ค.-30 ก.ย.62 (อาจพิจารณาต่อสัญญารายปีในงบประมาณปีถัดไป) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปในสาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการเขียนและเรียบเรียงบทความภาษาไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเฉพาะบทความด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงินและการลงทุน หากมีประสบการณ์ในด้านการสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-10ก.ค.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0-2203-5000 ต่อ 14239, 14241 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: