นักวิชาการชายแดนใต้ เสนอ “ครม.ประยุทธ์” ควรลงพื้นที่แก้เศรษฐกิจ-การศึกษา

ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักวิชาการบอกว่า ไม่ได้มีแค่เรื่องความมั่นคง ยังมีเรื่องเศรษฐกิจและการศึกษา จึงมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรี และ ครม.ชุดใหม่ ลงพื้นที่จริง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการศึกษา แม้ว่าจะมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วก็ตาม

นายอับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มองว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาหลายมิติ แต่ที่เป็นปัญหาต้นทาง คือความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และคาดว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) บางส่วนน่าจะเป็นชุดเดิม จึงอยากจะเห็นความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา ผลักดันให้เกิดการเจรจา และโครงการต่าง ๆ

ส่วนเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่กับยางพาราเป็นหลัก ถ้ารัฐบาลสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยยกระดับสินค้าเกษตรขึ้นมา เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่ จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และทุกอย่างจะง่ายขึ้น

และยังคาดหวังให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา เพราะเมื่อเทียบจากคะแนนสอบโอเน็ต จะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในอันดับท้ายของประเทศ

ดังนั้น รัฐบาลใหม่ควรเอาใจใส่กับการแก้ปัญหาด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพด้านอื่นๆด้วย

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มองว่า รัฐมนตรีที่จะกำกับดูแลฝ่ายความมั่นคง ควรเป็นคนเดิม เพื่อไม่ให้การทำงานหยุด เช่นเดียวกับระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ ไม่ควรเปลี่ยน เพราะคนในพื้นที่คุ้นเคย ไว้วางใจ และเสนอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ควรลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่บ่อยขึ้น เพื่อผลักดันให้นโยบายเห็นผลเป็นรูปธรรม

ข่าวจาก : workpointnews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: