เปิดรายละเอียด วันหยุดราชการทั้ง19วันตามมติคณะรัฐมนตรี อัพเดทล่าสุด!

รายละเอียดวันหยุดราชการทั้ง 19 วันประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2562 มีดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2562 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ที่เสนอให้ 1.กำหนดให้วันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี และ 2.รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

โดยรายละเอียดวันหยุดทั้ง 19 วันมีดังนี้

 • 1.วันขึ้นปีใหม่ คือวันที่ 1 ม.ค. จำนวน 1 วัน
 • 2.วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จำนวน 1 วัน
 • 3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เม.ย. จำนวน 1 วัน
 • 4.วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย. จำนวน 3 วัน
 • 5.วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พ.ค. จำนวน 1 วัน
 • 6.วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกำหนดการ จำนวน 1 วัน
 • 7.วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จำนวน 1 วัน
 • 8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่ 3 มิ.ย. จำนวน 1 วัน
 • 9.วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วัน
 • 10.วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วัน
 • 11.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 28 ก.ค. จำนวน 1 วัน
 • 12.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 ส.ค. จำนวน 1 วัน
 • 13.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ต.ค. จำนวน 1 วัน
 • 14.วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ต.ค. จำนวน 1 วัน
 • 15.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. จำนวน 1 วัน
 • 16.วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธ.ค. จำนวน 1 วัน
 • 17.วันสิ้นปี ตรงกับวันที่ 31 ธ.ค. จำนวน 1 วัน 

ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ