ย้อนดูผลงาน ‘บิ๊กติ๊ก’ น้องชายบิ๊กตู่ ขาดประชุมสนช. 394วัน จาก400วัน แต่ยังถูกเลือกให้เป็น สว.

กรณี พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) และอดีตปลัดกลาโหม น้องชายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ตอบคำถามว่า ได้รับเลือกให้เป็น ส.ว.และได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง สนช. ไปแล้ว

ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.ปรีชา เคยถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการจริยธรรม สนช. กรณีถูกข้อร้องเรียน ร่วมกับ 7 สนช. ที่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสนช. เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสนช.พ.ศ. 2557 แม้ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการขาดการลงมติเกิน 1 ใน 3 ของการประชุมสนช.ในรอบ 90 วัน ของสนช.ทั้ง 7 คน

คณะอนุกรรมการฯ ได้ส่งผลสอบมาแล้วระบุว่า ไม่เข้าข่ายผิดจริยธรรมเนื่องจากการลาประชุมของ 7 สนช. เป็นไปตามข้อบังคับ และมีภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ จึงมีความจำเป็นต้องลาประชุม

อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.)ออกมาตั้งคำถามว่า พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)สมาชิก สนช. ขาดการประชุมเป็นประจำ พร้อมระบุว่า ตำแหน่งสนช. ถือเป็นตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐต้องจ่ายเงินเดือน เบี้ยประชุม รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย

มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดบ้าง ที่สามารถลางานได้มากถึง 394 วัน จากจำนวนวันทำงานทั้งหมด 400 วัน โดยไม่ถูกไล่ออกจากราชการ ก็คงมีแต่พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายนายกฯประยุทธ์ คนนี้คนเดียวเท่านั้น

ถ้าอ้างว่าติดราชการงานอื่น จนไม่มีเวลามาทำงาน ก็ควรมาลาออกไป อย่าเอาเปรียบสังคม กระทรวงการคลังจะได้ไม่ต้องเสียหาย ไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดิน อันเป็นเงินภาษีอากรของประชาชน มาจ่ายเป็นเงินเดือนแสนสองหมื่นบาท ให้กับข้าราชการที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เช่นนี้

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ