สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (28 ต.ค. – 1 พ.ย.56)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย.2556

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3.ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาราคดำรงนิราดูล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2354 7025 ต่อ 2518

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.nci.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: