วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 9 ต.ค.56)

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2556

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
มีความรู้ความสามารถตามขอบข่ายเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: