(สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์ได้)ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มิ.ย.61

 

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

วุฒิปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาเคมี อัตราเงินเดือน 17,290 บาท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ช่องทางการรับสมัคร
>>>1. สมัครได้ด้วยตนเอง download แบบฟอร์มจาก www.sec.psu.ac.th/th หัวข้อสมัครงาน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่าสมัคร ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ

>>>2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครมาทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โดยวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)

>>> 3. สมัครออนไลน์ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ https://resume.psu.ac.th/selectedposition.aspx?fIZPr46LoqmPL+J5Gn6kpdOGYcmOinC/FZFnsnsBVuI=  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 0 7428 6904-7
ID Line: sec2528
E-mail: [email protected]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ