โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 25 ก.ย.56)

โรงพยาบาลเลย
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2556

โรงพยาบาลเลย งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

โรงพยาบาลเลย เปิดรับสมัคสอบงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

2.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรีในสาขาสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม

3.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปวส. ปวท ทางเวชระเบียน

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลเลย ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

โทร 042 86 2123 ต่อ 717

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครงานราชการ

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ < 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: