สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบพนักงานสถาบัน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 24 ก.ย.56)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เปิดรับสมัครสอบพนักงานสถาบัน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ก.ย.56

สมัครงาน nida

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ทางการบริหาร (เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ (เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์) จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ (เช่น การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ) วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสถิติฯ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันพัฒนบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครสอบ

 

ดูเอกสารประกอบการสมัคร / ลักษณะงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: