บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2556 หรือจนกว่าจะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งได้ครบถ้วนแล้ว

  1. สมัครงานราชการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  2. ส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตามที่อยู่ข้างต้น
  3. หรือส่งใบสมัครทาง E-mail ได้ที่ [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2 142 2240-2 โทรสาร 02 143 8889

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการทดสอบ ธพส.จะแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติม <<

 


2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
มีประสบการณด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารโครงการ
จำนวน 1 อัตรา
เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน งานบริหารโครงการ งานควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

วิธีสมัครงานโดยสมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2556 หรือจนกว่าจะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งได้ครบถ้วนแล้ว

  1. สมัครงานราชการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  2. ส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตามที่อยู่ข้างต้น
  3. หรือส่งใบสมัครทาง E-mail ได้ที่ [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2 142 2240-2 โทรสาร 02 143 8889

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการทดสอบ ธพส.จะแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติม <<

 

ดาวโหลดใบสมัครงานที่นี้ <<

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: