สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา (14-20 ส.ค.56)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา
(14-20 ส.ค.56)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ  4 ตำแหน่ง 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 11 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
เงินเดือน 15,960 บาท

2.นิติกร จำนวน 4 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
เงินเดือน 15,960 บาท

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
เงินเดือน 17,290 บาท

4.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
วุฒิ  ปวส. บริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
เงินเดือน 12,240 บาท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 14-20 ส.ค.56

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หรือทางเว็บไซต์ http://www.opm.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน”

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / เนื้อหาที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่ง ที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: