สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (15 – 21 ส.ค.56)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (15 – 21 ส.ค.56)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน

 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     15,960.- บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจ) การตลาด การบัญชี การจัดการ สารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์และพฤติศาสตร์
นิเทศศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8
(ฝั่งทิศตะวันออก) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวันเวลา สถานที่สอบ  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ าคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8  ฝั่งทิศตะวันออก) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: