ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

 

ม.ศิลปากร สมัครงาน

 

ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้

ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  1 อัตรา

เงินเดือน 15,190 บาท

วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างดี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร 02 849 7500 – 7530 ต่อ 31704

หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทร 03 4255790 ต่อ 22143

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครหรือ  http://www.pd.su.ac.th และโทรศัพท์ 02 849 7500 – 7530 ต่อ 31704

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: