กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา (คนพิการ) 1 – 22 ส.ค. 2556

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (1 – 22 ส.ค. 2556)

กรมสรรพากร สมัครงาน

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานภาษีสรรพากร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระดับการศึกษา ปวช., ปวส., ปวท. ทุกสาขาวิชา
อัตราว่าง 21 อัตรา
เงินเดือน   ปวช. 9,960 บาท    ปวท. 11,450 บาท  ปวส. 12,240 บาท

สมัครงานราชการกรมสรรพากร ทางระบบอินเทอร์เน็ต http://job.rd.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ส.ค.56 ตลอด 24 ชม.

ค่าสมัครสอบ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 3 ก.ย.56 ทาง http://job.rd.go.th

 

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมสรรพากร สำหรับคนพิการ

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: